Studietekniker

Tillgodogör dig kunskap snabbare och bättre genom att lära dig mer om olika studietekniker.

Mindmap

En Mind Map (på svenska ofta benämnt tankekarta) är ett effektivt läroverktyg för att lättare komma ihåg hur olika saker hänger ihop. Med en ind map kan du enkelt skissa ihop ett flödesschema eller karta över ett ämne och därigenom lättare tackla problemet eller öka din förståelse kring ett visst ämne. Här får du lära dig mer om hur du skapar en mind map och vad som är bra att tänka på.

Så blir du mindre nervös inför tentan

Det är vanligt att man blir nervös inför en tenta. Här får du tips på hur du klarar av att hantera nervositeten genom att planera dina studier på ett så optimalt sätt som möjligt innan du skriver tentan. Du får också råd på hur du hanterar stress under tentamenskrivningen.

Använd din kalender på rätt sätt

Genom att använda din kalender som ett schema över saker du ska göra kan du förbättra din studieframgång. Här ger vi dig tips på hur du kommer igång med din kalender.