Plugga bättre med musik

Många människor upplever att det går lättare att lära sig nya saker om man samtidigt lyssnar på musik. Det finns en del forskning på detta område som visar att det faktiskt är så men också att vissa personer har lättare att lära sig när det är tyst runtomkring dem. Det finns också en andel människor som kan beskrivas som flexibla, dvs. både tysta och livfulla miljöer fungerar för dem. På 90-talet pratades det om Mozarteffekten vilket var en teori som menade att man blev mer intelligent av att lyssna på Mozarts musik. Det här var goda nyheter för musikintresserade föräldrar som nu försökte få sina barn att lyssna på klassisk musik i syfte att de skulle lära sig bättre. Teorin har dock förkastats i dag men det finns ändå stöd för att musik, inte bara klassisk, kan ha positiv påverkan på inlärningsförmågan.

Pluggsymfonier

Att musik kan förbättra inlärningsförmågan hos vissa är något som Högskolan i Borås har tagit fasta på. De har komponerat egna musikstycken som ska göra det lättare för studenter att plugga och inhämta kunskap. De kallar dessa musikstycken för pluggsymfonier och musiken är skapad tillsammans med ljuddesigner och kompositör. Du kan lyssna på pluggsymfonierna här eller kolla in den här videon som förklarar hur och varför musiken skapades.