Mindmap

En Mind Map ett effektivt läroverktyg för att lättare komma ihåg saker och hur de hänger ihop. Mind map brukar kallas tankekarta på svenska men det engelska ordet är vanligast förekommande även i Sverige. En mindmap är ett enkelt verktyg eftersom det går att skissa det upp helt själv på ett ritblock. Mindmapen kan se ut på olika sätt men det vanligaste är att man börjar med ett centralt ord som man skriver ut i mitten av pappret. Sedan skriver man ut mindre ord och begrepp som är kopplade till det ordet. Kopplingen mellan orden görs genom att dra streck mellan dem.

På detta vis skapas ett flödesschema över hur ord och begrepp hänger ihop vilket kan hjälpa din hjärna att visualisera ett problem. Det går också att göra egna färger och mönster i mindmapen för att lättare visualisera hur ett problem ser ut. Om du lättare kan skapa en egen bild över hur ett problem ser ut är det också enklare att lösa de problem som uppstår. Därför kan du använda dig av metoden med mind maps både om du pluggar till en tentamen eller behöver lösa ett problem i ditt vardagliga liv.

Mind map
Här är ett exempel på hur en mind map kan se ut. I ringen i mitten ska det centrala ordet stå.

Det går att se på en mind map på samma sätt som en vanliga karta över en stad. Precis som en vanlig karta över en stad bidrar en mind map till att göra det enklare att hitta vägen framåt. Visst skulle du kanske klara dig utan karta genom att fråga människor om vägen men det skulle vara omständligare och ta längre tid att komma fram till ditt mål.

Viktiga egenskaper för en Mind Map

Här är några punkter som är viktiga för att utveckla en bra mind map.

  1. Börja med det centrala ordet i mitten – du kan också använda dig av en bild om du tycker det blir lättare.
  2. Använd dig av nyckelord och skriv in för långa meningar. Ett ord eller två, tre nyckelord räcker så att det inte blir för krångligt.
  3. Använd dig av symboler och koder i din mind map – gör det dock inte för krångligt till en början om du är nybörjare på mindmaps.
  4. Alla delar av mindmapen måste vara ihopkopplade med streck. Utgå från bilden i mitten med att rita tjocka streck (helst i en tydlig färg). Desto längre bort från mitten du kommer kan du göra strecken ännu smalare och mindre färgrika. Detta signalerar att de yttre orden (eller bilderna) inte har lika stark koppling till ordet i mitten.

Om du vill ha mer inspiration kring hur du skapar en mind map kan du kolla på det här avsnittet av Plugga Bättre från UR som handlar om just Mind maps. Programmet finns på UR:s hemsida och är gratis att kolla på.