Hur länge ska vi jobba i framtiden?

Du som är ung i dag och snart ska ut på arbetsmarknaden kan behöva jobba längre än tidigare generationer har gjort. Det har flera orsaker men främst beror på att människor lever längre och att dagens pensionssystem inte är byggt för att ta det i beräkning.

I det kortare perspektivet ser det ut som att en höjning av pensionsåldern är nära förestående. Dagens regler i Sverige gör att du kan 

ta ut statlig pension från att du fyller 61 år och ha rätten att fortsätta arbeta tills du är 67 år. Det har länge pratats bland de politiska partierna om att pensionsåldern bör höjas. Nivåerna som skulle gälla för pension har debatterats. Det har ryktats att Socialdemokraterna tidigare ville höja den till 62 år medan de borgerliga partierna föreslog en minimiålder på 63 år. Att ändra pensionssystemet är något som noggrant måste planeras med tanke på att förändringar i pensionssystemet samtidigt kan komma att påverka a-kassan och sjukförsäkring.

Arbetare som jobbar vid bord

Ett längre arbetsliv

Frågan är väldigt laddad med tanke på att det är ett stort ingrepp i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Givetvis har olika fackförbund i Sverige kommenterat frågan genom åren och åsikterna går isär. Centralorganisationen TCO gick tidigt ut och visade sig vara försiktigt positiv till en höjning av den lägsta pensionsåldern men underströk samtidigt att det skulle krävas satsningar på arbetsmiljöarbete för att komma till rätta med stressrelaterade sjukdomar och sjukskrivningar. LO var negativt inställda till förslaget.

I september 2016 föreslog den politiskt sammansatta Riksdagens Pensionsgrupp att lägsta pensionsåldern ska höjas från 61 år till 63 år samt att rätten att få jobba kvar höjs från dagens 67 år till 69 år. Tolv organisationer har ställt sig bakom förslaget och däribland många fackförbund, däribland de stora förbunden Unionen och Kommunal. Inget har dock förändrats än. För att förslaget ska gå igenom krävs ett riksdagsbeslut. Om riksdagsbeslutet tas denna mandatperiod kan de nya pensionsreglerna vara på plats år 2020, enligt Kollega.

För dig som är ung och studerar i dag är det alltså högst troligt att du kommer ha ett längre arbetsliv än vad generationerna före dig hade. Vi får hoppas att även trygghetssystemen, såsom a-kassa och försäkringskassa, fortsätter följa med och att den framtida arbetsmarknaden inte bli mindre säker än den vi har i dag.