Gör ett schema i din kalender

Om du inte redan har en egen kalender är det dags att skaffa en nu. En kalender kan hjälp dig att planera och strukturera din tid genom att du skriva upp viktiga saker som du ska göra. En kalender kan vara till stor hjälp för att kunna plugga effektivt eftersom den bidrar till att få en överblicksbild över vad du ska göra (och inte göra). För att använda kalendern på bästa sätt ska du skapa ett schema över de saker som du har att göra. Kalendern ska alltså bli din To-do-list.

Du kan blanda fritidsaktiviteter med skoluppgifter så du får en överblick över hur mycket tid du lägger på varje typ av aktivitet. Lägg in allt du ska göra i kalendern så du inte glömmer bort. Födelsedagar, tenta- och duggadatum, provtillfällen, sportaktiviteter, konferenser och allt annat som finns i ditt liv kan skrivas in i kalendern så du inte glömmer bort något.

En kalender kan vara både i fysisk och digital form. Vilken sort du använder är såklart en smaksak. Vissa personer har lättare för att använda en fysisk kalender där de själv skriver in det de ska göra medan andra föredrar att använda en digital kalender, exempelvis kalendern som finns i deras telefon. Det spelar ingen roll vilken sort du använder – det viktiga är att du använder kalendern på rätt sätt.

Även om kalendern är tänkt att vara ett levande dokument där du kan flytta omkring saker är det viktigt att påpeka att du inte bör flytta omkring saker för att slippa plugga. Kalendern är ett bra verktyg för att strukturera upp sin studietid men det krävs disciplin av dig för att följa kalendern. Glöm inte det!